logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Rehabilitering

GBS Produkter har definert sin virksomhet innenfor tre forretningsområder, Nybygg – Stålbygg - Rehabilitering.

GBS Produkter
har blitt en vesentlig leverandør innenfor rehabilitering og vil øke aktivitetene ytterligere.

GBS Produkter
er en solid samarbeidspartner med dyktige medarbeidere. Vi har gode ferdigheter innenfor produksjonsplanlegging, produksjon, prosjektledelse og montasje.

GBS Produkter
har utviklet rutiner som sikrer effektiv og sikker prosjektgjennomføring.


Les mer om rehabilitering i vår balkongbrosjyre.