logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Glass

GBS Produkter har et komplett leveringsprogram av glassprodukter i ulike varianter
for inne og ute bruk. Det kan velges mellom laminert eller herdet glass.

Glassbyggerstein kan med fordel brukes i brystninger hvor det ønskes en annerledes
og eksklusiv design.

Glassbyggerstein
er også et materiale som kan leveres i brystninger hvor det stilles
krav til brannmotstand.  Leveres med brannmotstand opp til EI60.

Borettslag eller Sameie som vurderer rehabilitering av balkonger.
Åpen eller innglasset balkong.
Åpen løsning i hver enkelt leilighet kan lett utvides til en innglasset balkong.


   


Spiraltrapp med buet glassrekkverk i herdet innspent glass, 2 x 10mm
Utvendig diameter på rekkverk 6,6 meter

 

Herdet og laminert innspent  glass
som er festet med bolter i ned kant

Herdet laminert glass med
silketrykk som mønstret

 
 

Herdet og laminert glass innvendig i rekkverk

 
Glasstak over inngangsparti
i herdet og laminert glass
 
Innspent herdet og laminert
glass festet i stålprofil
 
Pergola med tak i herdet 
og laminert glass.

Bredde: 20 meter

Dybde: 15 meter

Opalglass i innsyns skjerm.
Klart glass i øvre del av brystning.
Rett og buet glass i hjørner.

Rekkverk med 2 x 4 buet laminert og herdet glass


NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg


3 Definisjoner
I denne standarden gjelder følgende definisjoner.

3.1
Ubehandlet glass

Plant og spenningsfritt byggningsglass som anvendes tilskåret og tilpasset eller som basismateriale for herdet,
varmforsterkende og laminerte glassruter.

3.2
Glassrute

Glass som er tilskåret med riktig mål eller bearbeidet på annen måte.

3.4
Byggningsglass

glassrute for bruk i bygninger, montre eller leskur.

3.5
Sikkerhetsrute

Glassrute som består av ett eller flere lag glass med egenskaper eller sammensetning slik at den forhindrer
eller minsker risikoen for personskade ved sammenstøt (personsikkerhetsrute) eller har styrke til å motstå hærverk.

3.4.1
Personsikkerhetsrute

Sikkerhetsrute som enten ikke knuses ved tilsikret sammenstøt med person som enten går, løper eller faller,
eller som den knuses, får et ufarlig brudd.

3.6
Ufarlig brudd
.
Brudd hvor glasset med liten sannsynlighet vil kunne påføre en person alvorlig skjærskade.

4 Materialer og egenskaper

4.1 Generelt
I dette punktet er det gitt en kort beskrivelse av de aktuelle glasstypenes karakteristiske egenskapersom
innvirker på materialvalget og løsningene i de ulike bruksområder. I de refererte produktstandardene fremgår
hvilke egenskaper som skal være dokumentert.

Forskjellig typer glassruter har forskjellige typer varmebehandling. Glassets stivhet (elastisitetsmodul) blir
imidlertid ikke påvirket av slik behandling. Således er glass mest egnet for korttidslast, for eksempel vind og støt.
For at påliteligheten til de karakteristiske fasthetene, må rutens kanter være polerte.

4.2 Ubehandlet glass
Ubehandlet glass nyttes i stor utstrekning når det ikke settes særskilte krav til sikkerhet eller bæreevne.
Ved brudd i denne typen glass vil det dannes skarpe spisser og kanter som kan forårsake alvorlige skjærskader.

4.3 Herdet glassrute

En varmebehandling (oppvarming og rask avkjøling) kan øke glassrutens styrke inntil 5 ganger, og vil gjøre
den i stand til å tåle temperaturforskjeller på et par hundre grader celsius. Krav til dokumenterte egenskaper
til en slik herdet glassrute fremgår av produktstandarden NS-EN 12150-2.

Ved belastning som fører til brudd, granulerer en herdet glassrute i mange små glassbiter, og risikoen
for skjærskader er derfor vanligvis liten.

4.3 Varmeforsterket glassrute
En varmebehandling tilsvarende den for herdet glassrute, hvor avkjøling skjer langsomt, øker glassrutens styrke.
En slik varmeforsterket glassrute har en styrke på inntil 2,5 ganger den som ubehandlet glass har.
Krav til dokumenterte egenskaper fremgår av produktstandarden NS-EN 1863-2.
Varmeforsterket glassrute har et brudmønster som ubehandlet glass og gir farlige brudd.

4.5 Laminert glass
Laminert glass er produsert ved at to eller flere lag med glass er sammenføyd. Krav til dokumenterte
egenskaper fremgår av produktstandarden NS_EN 14449.

4.5.1 Laminert glassrute
Laminert glassrute sammensatt av ubehandlet glass i to eller flere lag vil ha et bruddmønster tilsvarende
det for ubehandlet glass.

4.5.2 Laminert varmeforsterket glassrute
Varmeforsterket glass i laminerte glassruter gir vesentlig økt styrke. Denne type rute er velegnet når
utførelsen krever boltinnfestning. Sannsynligheten for at en slik rute slipper innfestningen og faller ned,
er vesentlig redusert i forhold til en herdet laminert glassrute, på grunn av bruddmønsteret og større stivhet.
Bruddmønsteret for laminert varmeforsterket glass er det samme som for laminert glass.

4.5.3 Laminert herdet glassrute

Når det nyttes herdete glassruter i en laminert rute, oppnås det en enda større styrke en når det nyttes
varmeforsterkete ruter. Om en korttidsbelastning medfører at motstandsevnen til en herdet laminert glassrute
overskrides, vil den ene delen av laminert kunne knuses, mens den andre kan forbli like hel.
Således beholdes en vesentlig del av stivheten i laminatet.

4.5.4 Laminert varmeforsterket og herdet glassrute

Kombinasjonen av varmeforsterket og herdet glassrute vil, som følge av sin økte materialstyrke og sine
ulike bruddmønstre (type A og C), gi optimal styrke, og samtidig redusere sannsynligheten for at den laminerte ruten faller ut/ned ved brudd. Denne oppbygningen er velegnet for en boleinnfestet rute.