logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Slik gjør vi det


Når oppdragsgiver har bestilt jobben utført (enten etter tilbudsforespørsel eller forhandlet kontrakt) etableres en kontrakt for gjennomføringen av prosjektet basert på gjeldende Norsk Standard.

Kontrakten inneholder både prisforutsetninger, tidsrammer, riggforhold samt beskrivelse og tegninger av prosjektet og det blir påsatt en prosjekt/byggeleder fra GBS Produkter AS som vil få ansvar for gjennomføringen frem til overlevering/ferdigstillelse. Dette forenkler saksbehandlingen da oppdragsgiver kun får en person å forholde seg til gjennom hele prosjektet. Det gjennomføres nødvendige prosjekterings- og bygge møter tilpasset fremdriften i prosjektet.

Hvis oppdragsgiver ønsker å gjennomføre prosjektet uten hjelp av arkitekt/rådgiver, kan GBS Produkter AS påta seg oppgaven som ansvarlig søker med innsendelse av byggemelding, søknad om ansvarsrett osv.

Basert på godkjente tegninger og beskrivelse av oppdraget, utarbeider GBS Produkter AS produksjonstegninger basert på nødvendig målinger på byggeplass. Etter nødvendig produksjonstid, ankommer produktene byggeplass for montasje.

Før ferdigstillelse/overtagelse, blir det utarbeidet sjekklister for montasjen og som danner grunnlag for sluttfakturering. Nødvendige brukstillatelser/ferdigattest blir innhentet hvis dette er iht kontrakt.