logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Kontakt

 
 Salgsavdeling   salg@gbsprodukter.no
   
  Silver Veldt, jobber med kalkulasjon og oppfølging av kundeforespørsler. Har 10 års praksis fra stål- og metallbransjen.
Mobil: +47 977 76 591
  Jørgen Davidsen, jobber med kalkulasjon og oppfølging av kundeforespørsler. Er utdannet ingeniør, og har erfaring blant annet fra tidligere salg- og kundebehandling.
Mobil: +47 400 36 732
   
Administrasjon

Stian Bakken, daglig leder har teknisk utdannelse og mange års praksis fra stål- og metallbransjen - ON og Offshore.
Mobil: +47 414 48 993 - E-mail: stian@gbsprodukter.no

Monica Langum, sekretær og regnskapsspesialist. Hun har mange års erfaring innen administrasjonsarbeid og har vært i GBS Produkter AS i 12 år.
Mobil: +47 997 17 261 - E-mail: monica@gbsprodukter.no
 
Allan Sepp, driftsansvarlig/faglig leder og ansvarlig for produksjonsplanlegging i nært samarbeide med verkstedet i Estland samt for KS og Internkontrollen i bedriften. Har 10 års praksis fra stål- og metallbransjen
Mobil: +47 988 71 198 - E-post: allan@gbsprodukter.no
   

Kontaktskjema