logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Om oss

GBS Produkter AS ble etablert i 2000, har hatt god vekst med positive resultater. Selskapet fremstår i dag som en solid finansiell aktør i bransjen med en estimert omsetning på 100 mil. for 2017. Selskapets hovedkontor er flyttet fra Mjøndalen til 1394 Nesbru, Holmengata 24 - med administrasjon og prosjektledelse. Produksjon foregår i eget verksted i Tallinn, Estland.

Selskapet i Norge har 50 ansatte, som er noe variabelt sett i forhold til oppdragsmengder. Våre medarbeidere har lang erfaring innen prosjekterings- og prosjektledelse.

Vi har et meget nært samarbeid med  Hydro Aluminium Profiler som bl.a. utvikler profiler til våre rekkverk samt bistår med statikk- og brannsikringsutredninger der dette er nødvendig.

GBS Produkter AS vil sette økt fokus på sine aktiviteter innenfor totalentrepriser, med sterk fokus på rehabilitering. Vi har de aller fleste oppdrag i det sentrale østlandsområdet og vi arrangerer gjerne befaringer på gjennomførte prosjekter hvis dette er av interesse.

Planer om rehabilitering eller ønsker om å sette opp nye? GBS Balkonger har et unikt modulsystem med mange muligheter.