logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Stålkonstruktioner

GBS PRODUKTER AB leverar och monterar stålkonstruktioner i de flesta branscher.
Under de senaste åren har vi utvecklat en särskild sakkunskap i leverans och montering av stål och metall konstruktioner för byggnadsindustrin.
Totala lösningar med specialkonstruktioner av stål och skrov som omfattar suspensionssystemet i betong, är en av de mest ekonomiska system som byggnad och från oss tidigare levereras det flera projekt utifrån denna byggnad teknik.
Totala projekt som baseras på en komplett leverans av konstruktion, tillverkning och montering är också ett område riktade.GBS PRODUKTER AB har levererat balkonger, räcken och avancerade konstruktioner en mängd byggnader i Norge.
En av dem är Midtstubakken hoppa Hill i Holmenkollen nationella anläggningar.