logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Renovering


GBS produkter har ställt in sin verksamhet inom tre affärsområden, ny konstruktion-Stålbygg-rehabilitering.

GBS produkter
har varit en betydande leverantör inom rehabilitering verksamhet och kommer att öka ytterligare.

GBS produkter
är en heltäckande partner med talangfulla medarbetare. Vi har goda kunskaper i produktionen planering, tillverkning, projektledning och installation.

GBS produkter
har utvecklat metoder som säkerställer
effektivitet och säkerhet
projektgenomförandet.

Läs mer om rehabilitering av våra

balkong broschyr.