logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Om oss

GBS Produkter AS bildades år 2000 i Norge. Vi har haft en god  tillväxt med positiva resultat. Företaget presenterar sig idag som en fast ekonomisk aktör i branschen med en beräknad omsättning på 100 mil. för 2017. Företagets huvudkontor ligger i Mjøndalen-med administration och projektledning. Produktionen sker i egen fabrik i Tallinn, Estland.

Företaget har 50 anställda i Norge, som är något variabel i förhållande till uppdraget. Våra medarbetare har lång erfarenhet i konstruktion och projektledning.

Vi har ett mycket nära samarbete med Norsk Hydro Aluminium. Utvecklare profiler till våra räcken samt hjälper till med statik och brand bedömningar som behövs.

GBS’s produkter som kommer att öka fokus på fasadarbeten och totalentreprenader, med ett starkt fokus på ombyggnad.

 GBS Produkter i Sverige AB påbörjar sin verksamhet i Sverige under 2012. Genom ett nära samarbete med Norge har vi en unik erfarenhet och kunskap att ”luta” oss på. Inriktning är att arbeta med fasadarbeten inkl. balkonger och räcken.