logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Så gör vi det


När kunden har beställt entreprenaden upprättar vi ett projektbeskrivning som  fastställer hur för genomförandet av  projekt skall ske. Tillsammans med Er går vi igenom beskrivningen innan arbeterna påbörjas.

Beskrivningen omfattar bl.a.pris, tidsplan, arbetsbeskrivning,  beskrivning på ställning, logistik och ritningar på projektet och inte minst vilka störningar det blir för Er. Detta förenklar förfarandet när Ni som kund  endast har en kontaktperson för hela projektet. Det utförs nödvändiga under-sökningar innan projektering sker.

Om Ni önskar att genomföra projektet utan att använda arkitekt/konsult åtager  vi oss på GBS Produkter  att ansvara för erforderliga myndighetskontakter såsom bygglov, ansvarig för Bas P och Bas U,  mm.


Baserat på de godkända ritningar och beskrivning av uppdraget, framtages arbetsritningar som GBS Produkter baserade på projektets unika förutsättningar, t.ex uppmättning av balkonger, fönster mm. .

Före slutbesiktning/övertagandet överlämnas till kunden ifyllda checklistor och kontrollplan.


Naturligtvis följer vi Svenska normer och miljö- och kvalitetssäkra projektet. Som extra säkerhet är vi godkänd medlem i Balkongföreningen