logo

OMBYGGNADBRF och
Privata:


GBS Produkter AB
är en ledande leverantör av balkonger och räcken i olika design, öppna eller glassede.

Planerar Ni för en ombyggnad eller vill sätta upp nya bal-konger? GBS’s balkonger har ett unika modulärt system med många möjligheter.

Mer informasjon:bildbankMyrarna kooperativ
Oslo

NYBYGGNADEREntreprenörer och
Byggherrar:


GBS Produkter AB
är en leverantör av
olika produkter som stål, aluminium och glas
till nya projekt för konstruktion och ombyggnad.

UtveklingUtveckling och kontinuerlig förbättring arbetar vi med kontinuerligt, kvalitetsförsäkrar alla våra lösningar med kända arkitekter.

Våra räcken är testade och godkända av
Balkong-föreningen, www.bf.se
 Mer informasjon:
bildbank

STÅL
KONSTRUKTIONER

Entreprenörer och
Byggherrar:


GBS Produkter AB
levererar
stålkonstruktioner för en mängd
olika byggnad i Norge.

Vi har lång erfarenhet med ny- och
ombyggnation och har rutiner som
säkerställer kvalite och säker
projektgenom-förandet.

Vi har duktiga medarbetare
med utmärkta kunskaper och
färdigheter inom
produktions-planering,
tillverkning, project management
och installation.


Mer informasjon:bildbank
Prosjekt Nationalanlegg
Midtstubakken