logo
GBS PRODUKTER AS
Holmengata 24
1394 NESBRU
Tlf:     +47 66 77 80 20
Faks: +47 66 77 80 29
info@gbsprodukter.no
www.gbsprodukter.no


GBS PRODUKTER AB
info@gbsprodukter.se
www.gbsprodukter.se

Kvalitetssikring

GBS Produkter AS er en ledende leverandør av rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser. Våre rekkverk er kvalitet sikret med omfattende tester.

Bilder fra testing på Sintef i Trondheim: